Din Demokratiska Röst

Hjärteprojektet Din Demokratiska Röst startades flera år tillbaka med ett syfte  att uppmärksamma unga människor om demokratins syfte och hur man kan påverka på egen hand. Projektet har under längre tid legat på is men har fått sig en nystart.

Din Demokratiska Röst syfte grundas i att skapa en större förståelse för demokratin och dess funktion, men även för att hjälpa de människor i samhället som är mer utsatta.

Vad gör då Din Demokratiska Röst? – Framförallt håller vi föreläsningar och utbildningar för ungdomar på skolor eller föreningar, där syftet är att diskutera fram en förståelse kring demokratin och de problemen som barn och ungdomar står inför. Viktigt att påpeka att projektet är politiskt obundet och oberoende av politiska aktörer.

Gilla Din Demokratiska RöstFacebook