Om

Dahlin Consulting startades hösten 2015 med syftet att kunna erbjuda skräddarsydda tjänster för företag, organisationer och privatpersoner.Bakgrunden grundades i den egna upptäckten där likheten mellan hur du analyserar en individ utefter vad du ser visuellt och hur du utvecklar organisationer. Utredning – implementering – utvärdering.

Som gammal simmare med ett stort träningsintresse och en bakgrund som statsvetare och ekonom, har insikten blivit att utveckling av andra sker genom att noga granska dess styrkor och svagheter. Dahlin Consulting har därför tidigare framförallt varit inriktat på att hjälpa människor att skapa en starkare och bättre fysisk status. Samtidigt som mental utveckling genom förståelse för hur motivering av jaget skapar en positivare individ eller organisation.

Dahlin Consulting består idag av 3 olika varumärken. Dahlin Consulting, Din Demokratiska Röst & Crawlguru